Hà Nội đặt mục tiêu năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
Hà Nội đặt mục tiêu năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên
Hà Nội đặt mục tiêu năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Kế hoạch nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: tăng trưởng GRDP phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng;

Tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên; Tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024-2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đang khó khăn: Tỷ trọng Kinh tế số trong GRDP: Phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch: Năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: Năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: Năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%; Tỷ lệ đô thị hóa: Năm 2025 đạt khoảng 60%.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chỉ tiêu: Phấn đầu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD;

Phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025; Phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17% trong GRDP; Phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp văn hóa chiếm 5% GRDP; Phấn đấu đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 50%. Bên cạnh đó, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động vốn đầu tư phát triển; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường.

UBND TP giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch và thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đang khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng các kịch bản điều hành, giải pháp phát triển KTXH của thành phố. Cục Thống kê Hà Nội cập nhật kết quả định kỳ các chỉ tiêu tăng trưởng, thông tin cho các đơn vị để xây dựng kịch bản, có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh và có phản ứng nhạy bén về cơ chế, chính sách để linh hoạt, kịp thời hơn, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật