Kỳ 2 tháng 5-2024: Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,74 tỷ USD

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2024 (từ ngày 16-5 đến 31-5-2024) đạt 32,74 tỷ USD, tăng 2,7% (tương ứng tăng 861 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 5-2024 (từ ngày 1-5 đến ngày 15-5-2024).
Kỳ 2 tháng 5-2024: Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,74 tỷ USD
Kỳ 2 tháng 5-2024: Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 32,74 tỷ USD. Ảnh minh họa: TL

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5-2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng của năm 2024 đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 42 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng của năm 2024 đạt 205,44 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 98,5 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 17,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,38 tỷ USD. Như vậy, tính trong 5 tháng của năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 8,61 tỷ USD, thấp hơn so với mức thặng dư 10,15 tỷ USD của 5 tháng năm 2023.

Cụ thể, về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024 đạt 17,56 tỷ USD, tăng 20,2% (tương ứng tăng 2,95 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5 năm 2024. Như vậy, tính trong 5 tháng của năm 2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 156,28 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 20,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 5 năm 2024 và kỳ 2 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024 đạt 12,66 tỷ USD, tăng 22% tương ứng tăng 2,28 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng của năm 2024 của nhóm các doanh nghiệp này lên 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024 đạt 15,18 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 2,09 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 5 năm 2024. Như vậy, tính trong 5 tháng của năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 147,67 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,68 tỷ USD, giảm 10,1% (tương ứng giảm 1,09 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 5 năm 2024. Tính trong 5 tháng của năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 63,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật